Založte si svěřenský fond a ochraňte svůj majetek

Svěřenské fondy byly kdysi spojovány s jednotlivci s obrovským jměním jako způsob předávání peněz jejich dědicům nebo charitativním organizacím. Fondy se však rychle stávají populárním nástrojem pro každého, ať už bohaté nebo ne, kdo chce ochránit a efektivně spravovat svůj majetek.

Svěřenské fondy jsou právní ujednání, která umožňují jednotlivcům umisťovat aktiva na zvláštní účet ve prospěch jiné osoby nebo subjektu. Svěřenské fondy mohou být složité a často vyžadují pomoc právního zástupce nebo odborníků, které naleznete na webu alphacitizen.com.

Důvody pro vytvoření svěřenského fondu

Hlavním důvodem pro vytvoření svěřenského majetku je kontrola nad tím, kdo obdrží váš majetek. Během svého života nebo po smrti můžete přidělit aktiva prostřednictvím fondu. Můžete například chtít, aby váš svěřenský fond poskytoval vzdělání členům rodiny nebo pomáhal s nákupem prvního domu. Fond může také snížit vaše daně z nemovitostí a pomůže vám vyhnout se prozkoumání závěti, což bývá velmi často zdlouhavý proces.

Proces nastavení svěřenského fondu závisí na několika věcech: typu fondu, který chcete, vašich prostředcích a příjmech. Chcete-li určit správný svěřenský fond pro vás, nejprve identifikujte důvod, proč chcete nastavit fond, a poté příjemce.

Na druhou stranu, pokud chcete přímou a nákladově efektivní metodu předávání vašich aktiv vaší rodině po smrti, svěřenský fond nejlepší volbou. Umožňuje kdykoli během vašeho života změnit podmínky dědictví.

Určete správce nebo skupinu správců, jako je právník nebo důvěryhodní příbuzní, kteří budou hájit účel svěřenského fondu a nakládat a rozdělovat finanční prostředky podle vašich přání. Rozhodněte se, jak chcete rozdělit finanční prostředky, například jednorázovou částku k určitému datu nebo ve specifických částkách vyplácených v pravidelných intervalech: měsíčně, ročně, dvakrát ročně atd.