Kde si zajistit dopravní značení?

Doprava je v dnešní době tak rozvinutá, že by bylo nepředstavitelné, aby fungovala bez kvalitního značení. Pro řidiče jsou značky nejdůležitějším informačním zdrojem. Díky nim vědí, že je čeká prudké stoupání, ostrá zatáčka nebo třeba dopravní komplikace. Pokud dochází k rekonstrukci na vozovce, opravám, když se stane nehoda nebo když se třeba otevírá nová silnice, je vždy zapotřebí zajistit značení. Na koho se obrátit?

Specialista přes dopravní značení

Specialistou v oboru je společnost TOP Znak s.r.o., která prostřednictvím svého webu https://www.topznak.cz nabízí dopravní značení všem. Na webu má sekci s eshopem a v ní se nachází jakékoliv dopravní značky jen můžete potřebovat, tedy dopravní značky, dopravní značení, dopravní zrcadla, parkovací sloupky a zábrany, zpomalovací a vodící prahy, příslušenství a komponenty.

Velmi žádané jsou služby společnosti. Můžete si zajistit pronájem dopravního značení, instalaci dopravního značení, návrh DIO i pronájem pracovní plošiny. Pronájem je výhodný zejména v případech, kdy probíhají dočasné změny, například rekonstrukce vozovky.

K pronájmu se vám nabízí veškeré svislé dopravní značení, plastové směrové desky Z4, přechodné vodorovné dopravní značení, dopravní kužely, přechodové lávky a další. Společnost dopravní značení nejen pronajme, ale také ho doveze na místo a nainstaluje ho. Osazeno bude podle projektu DIO. Značení bude každý den kontrolováno a bude se udržovat v provozuschopném stavu, což zahrnuje například i jeho mytí a čištění. Když se potřebné úpravy dokončí, společnost dopravní značení zase demontuje a uvede komunikaci do původního stavu. Od zákazníka je vyžadováno DIO potvrzené PČR, DIR a objednávka zaslaná poštou nebo emailem. Zajímá vás více informací? Najdete je přímo na webu Topznak.cz.