Co jsou svěřenecké fondy?

Ve světě představují svěřenecké fondy, nebo také svěřenské fondy, tradiční právní ochranu majetku i soukromí. V České republice se tento institut zatím příliš neujal, ovšem pomalu ale jistě začíná být využíván. V zahraničí svěřenecké fondy slouží převážně k charitativním účelům. Z jejich výtěžků se financují vzdělávací nebo kulturní projekty, ale například také útulky pro psy nebo kočky, které zůstaly bez majitele.

Co je tedy svěřenecký fond?

Jedná se o soubor majetku, který vyčlení jeho majitel a zakladatel fondu ke konkrétnímu účelu. Tento majetek zůstává plně anonymní a bez formální právní subjektivity, což znamená, že s ním nelze nakládat (prodávat, směňovat, darovat apd.) O majetek ve svěřeneckém fondu pečuje správce pověřený zakladatelem. Úkolem správce je hlídat naplňování účelu fondu a snažit se o rozmnožování majetkové podstaty. Nárok na prospěch z fondu má výhradně beneficient, kterého rovněž určuje zakladatel.

Kdo může svěřenecký fond založit?

Zakladatelem může být fyzická nebo i právnická osoba. Založení svěřeneckého fondu sleduje jak soukromé, tak i veřejně prospěšné účely. Do majetku vyčleněného do fondu lze vložit jakoukoliv movitou nebo nemovitou věc. Z právního pohledu lze svěřenské fondy přirovnat k nadacím, které ovšem nenabízejí takovou variabilitu. Navíc svěřenecký fond není podroben dohledu ze strany státu.

Využití svěřeneckých fondů

  • Fyzické osoby je mohou využít k finančnímu zabezpečení jednotlivce nebo i celé rodiny, a to nejen na stáří. Lze tak ochránit majetek před lehkovážným nakládáním některým členem rodiny i před případnou exekucí. Pokud jednotlivec zřizuje fond pro beneficienta, chrání i jeho zájmy včetně eventuálních výnosů
  • Firmy využívají svěřenské fondy k zajištění správy, rozdělování majetku mezi společníky, jako formu zaměstnaneckých benefitů a také jako ochranu před hrozbou insolvenčního řízení
  • Pokud se zakládají veřejně prospěšné fondy, je jejich hlavním cílem veřejné blaho. Jejich zisky slouží k úhradě nákladů v kulturní, vzdělávací nebo jiné oblasti.